2022/23  IKASTURTERAKO  MATRIKULAK

 

OOGko PUNTUA

 

ELORTZAKO ESKOLA KONTSEILUAK BAREMAZIOAN EGITERAKOAN

PUNTU BANA EMANGO DIE MATRIKULATZEN DIREN IKASLEEI, HAIEN

GURASOREN BAT IKASLE OHIA IZATEAGATIK.

 

*Irizpidea bete izatekotan agiria aurkeztu behar da.

 

 

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2022-2023

 

PUNTO DEL OMR

 

EL CONSEJO ESCOLAR DE ELORTZA OTORGARÁ 1 PUNTO

A LOS/AS ALUMNOS/AS QUE REALICEN LA MATRÍCULA, CUYO

PADRE O MADRE SEA ANTIGUO/A ALUMNO/A DEL CENTRO.

 

*Se presentará un documento acreditativo de cumplir el criterio.

 

 

 

      Telf.: 94. 428.78.67

 

 

 

Informazio gehiago matrikulari buruz, hemen.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

COVID-19 dela eta, bekak www.euskadi.eus/hezkuntza

orrialdearen bidez izapidetzera animatzen zaituztegu.

 

Debido a la COVID-19 os animamos a tramitar

las becas a través de la página www.euskadi.eus/hezkuntza

 

 

  AURREZ-AURREKO BEKAK

 

BECAS PRESENCIALES

 

 

IRAILAREN 10ETIK 30ERA

 

DEL10 AL 30 DE SEPTIEMBRE

 

 Idazkaritzaren ordutegia:

Egunero

09:00etatik 10:00etara eta 15:00etatik 15:45era

Horario de secretaría:

Todos los días

de 09:00 a 10:00 y de 15:00 a 15:45

 

 

BECAS 2021-2022

La solicitud será realizada por el alumno o alumna mayor de edad o menor emancipado, y si fuere menor no emancipado por el padre, madre o representante legal y se rellenará mediante el formulario de solicitud que será accesible por vía telemática.

*Alumnado que solicitó beca en el curso 2020/2021

Se le facilitará un formulario de solicitud cumplimentado. Este formulario se podrá recoger en formato papel en centro docente o vía telemática. Para acceder al formulario electrónico los solicitantes podrán usar las claves del curso anterior, registrarse siguiendo el procedimiento o a través de la dirección (URL) que consta en el formulario de solicitud recogido en el centro.

Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se presentará la solicitud:

- Vía telemática, validando en el aplicativo el formulario de solicitud con firma electrónica o bien mediante la clave que consta en el formulario recogido en el centro.

- En el centro, firmando el formulario en papel y entregándolo en secretaría.

Esta cumplimentación automática de solicitudes sólo se facilitará al alumnado que solicitó beca en el curso 2020-2021 y que curse estudios en niveles incluidos en la aplicación de gestión de la matrícula.

*Resto del alumnado

Podrán realizar la solicitud de dos formas:

- De forma electrónica.

- Acudiendo al centro donde esté matriculado, donde se les entregará una solicitud para rellenarla.

Una vez que la solicitud esté rellenada en todos sus términos se deberá optar por continuar con la tramitación telemática o en formato papel.

Para más información   www.euskadi.eus/hezkuntza

 

Del 10 al 30 de septiembre

Horario de secretaría:

Todos los días

de 09:00 a 10:00 y de 15:00 a 15:45

 

BEKAK 2021-2022

Eskaera ikasle adindunak edo adingabe emantzipatuak egingo du. Adingabe emantzipatugabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak. Eskabidea egiteko, inskripzio-orri telematikoa bete beharko da.

*2020/2021 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleak

Ikasle horiei beteta emango zaie eskaera-formularioa. Formulario hori eskuratu ahal izango da, paper formatuan, ikastetxean bertan, edo bide telematikoz. Formulario elektronikoa eskuratzeko, eskatzaileek aurreko ikasturteko pasahitzak baliatu ahal izango dituzte, zehaztutako prozedurari jarraikiz erregistratu beharko dute edota ikastetxean jasotzeko eskabide-formularioan ageri den URL helbidearen bidez.

Formularioan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskabidea aurkeztuko da.

- Bide telematikoz, aplikazioan eskabide-formularioa elektronikoki sinatuta edota ikastetxean jasotako formularioan ageri den pasahitzaren bidez.

- Zentroan formularioa paperean sinatuta, eta idazkaritzan aurkeztuta.

Eskabideak automatikoki betetzeko aukera 2020-2021 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleek bakarrik izango dute, baldin eta matrikula kudeatzeko aplikazioan bildutako mailetan ikasten ari badira.

*Gainerako ikasleak

Eskabide elektronikoa egiteko honako prozedura honi jarraitu beharko diote:

- Ziurtagiri elektronikoa baliatuta

- Matrikulatuta dagoen ikastetxera joanda egin ahal izango du, han eskabide-formularioa betetzeko emango dizuete.

Eskabidea erabat beteta dagoenean, izapidetze telematikoa egiten jarraitu edo paperean aurkeztu aukeratu beharko du.

Informazio gehiago    www.euskadi.eus/hezkuntza

 

Irailaren 10tik  30ra

Idazkaritzaren ordutegia:

Egunero

09:00etatik 10:00etara eta 15:00etatik 15:45era

 

______________________________________________________________________________

2021-2022 IKASTURTERAKO MATRIKULAK

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2021-2022

 

ONARTZEKO EGUTEGIA/ CALENDARIO DE ADMISIÓN

 • Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea:
  • On-line: 2021ko urtarrilaren 18tik 29ko 24:00ak arte. (Hezkuntza Saileko web orrian)
  • Ikastetxean: 2021ko urtarrilaren 18tik 29ra bitartean.
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 16a.
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 9a.
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea:  martxoaren 16ra arte.
 • Eskabidean atzera egitea:  martxoaren 16ra arte.
 • Behin betiko zerrendak argitaratzea: martxoaren 23a.
 • Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: martxoaren 26a.
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: apirilaren 23ra arte.
 • Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 17ra arte.

                                   …………………..

 • Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:
  • On-line:  del 18 de enero al 29 de enero de 2021, hasta las 24:00 horas. (página web del Departamento de Educación)
  • En el centro educativo: del 18 de enero al 29 de enero de 2021.
 • Publicación del listado de solicitantes:16 de febrero.
 • Publicación de listas provisionales: 9 de marzo.
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 16 de marzo.
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 16 de marzo.
 • Publicación de listas definitivas: 23 de marzo.
 • Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y Delegadas Territoriales: 26 de marzo.
 • Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril.
 • Vigencia de la lista de espera: hasta el 17 de septiembre.

 

 

 

 

ATE IREKIETAKO EGUNAK

 

DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS

 

Noiz?

 

 Ordua:

 ¿Cuando?

Hora:

Urtarrilaren 14an

 

Urtarrilaren 18an

16:00etan

 

16:00etan

 El 14 de enero

 

 El 18 de enero

A las 16:00

 

A las  16:00

 

 

Eskolara deitu eguna eta ordua eskatzeko.

Llamar a la escuela para concertar día y hora.

            

Telf.: 946765870 / 946761354

 

 

 

 

2021-2022 IKASTURTERAKO MATRIKULAK

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2021-2022

 

ESKABIDEAK ENTREGATZEKO EPEA

ENTREGA DE SOLICITUDES

 

Urtarrilaren 18tik 29ra

Del 18 al 29 de enero

 

MATRIKULA EGITEKO ORDUTEGIA

HORARIO DE MATRÍCULA

 

- Astelehenetan, astearteetan eta ostiraletan: 09:00 - 12:00

- Asteazkenetan eta ostegunetan: 14:30 - 16:00

 

- Lunes, martes y viernes: 09:00 - 12:00

- Miércoles y jueves: 14:30 - 16:00

 

Eskolako telefonoa / Teléfono de la escuela: 94 676 58 70

Korreo elektronikoa / Correo electrónico: elortzaurduliz@gmail.com

 

 

 

 

2021/22  IKASTURTERAKO  MATRIKULAK

 

 

OOGko PUNTUA

 

ELORTZAKO ESKOLA KONTSEILUAK BAREMAZIOAN EGITERAKOAN PUNTU BANA EMANGO DIE MATRIKULATZEN DIREN IKASLEEI, HAIEN GURASOREN BAT IKASLE OHIA IZATEAGATIK.

 

*Irizpidea bete izatekotan agiria aurkeztu behar da.

 

 

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2021-2022

 

PUNTO DEL OMR

 

EL CONSEJO ESCOLAR DE ELORTZA OTORGARÁ

1 PUNTO A LOS/AS ALUMNOS/AS QUE REALICEN LA MATRÍCULA, CUYO PADRE O MADRE SEA ANTIGUO/A ALUMNO/A DEL CENTRO.

 

*Se presentará un documento acreditativo de cumplir el criterio.

 

 • Dokumentuak eta argibideak hemen.
 • Documentos y aclaraciones aquí.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

ZORIONAK  ETA  URTE  BERRI  ON!

 

Une onetarako, esker ona.

Une txarrenetarako, itxaropen handia.

Egun bakoitzerako, ilusio bat.

Eta beti, beti, zoriona.

                                                                                 

Para los buenos momentos, gratitud.

Para los malos, mucha esperanza.

Para cada día, una ilusión.

Y siempre, siempre, felicidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS 2020-2021

La solicitud será realizada por el alumno o alumna mayor de edad o menor emancipado, y si fuere menor no emancipado por el padre, madre o representante legal y se rellenará mediante el formulario de solicitud que será accesible por vía telemática.

*Alumnado que solicitó beca en el curso 2019/2020

Se le facilitará un formulario de solicitud cumplimentado. Este formulario se podrá recoger en formato papel en centro docente o vía telemática. Para acceder al formulario electrónico los solicitantes podrán usar las claves del curso anterior, registrarse siguiendo el procedimiento o a través de la dirección (URL) que consta en el formulario de solicitud recogido en el centro.

Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se presentará la solicitud:

- Vía telemática, validando en el aplicativo el formulario de solicitud con firma electrónica o bien mediante la clave que consta en el formulario recogido en el centro.

- En el centro, firmando el formulario en papel y entregándolo en secretaría.

Esta cumplimentación automática de solicitudes sólo se facilitará al alumnado que solicitó beca en el curso 2019-2020 y que curse estudios en niveles incluidos en la aplicación de gestión de la matrícula.

*Resto del alumnado

Podrán realizar la solicitud de dos formas:

- De forma electrónica.

- Acudiendo al centro donde esté matriculado, donde se les entregará una solicitud para rellenarla.

Una vez que la solicitud esté rellenada en todos sus términos se deberá optar por continuar con la tramitación telemática o en formato papel.

Para más información   www.euskadi.eus/hezkuntza

 

Del 9 de octubre al 9 de novienbre

Horario de secretaría:

Todos los días

de 09:00 a 10:00 y de 15:00 a 15:45

 

 

BEKAK 2020-2021

Eskaera ikasle adindunak edo adingabe emantzipatuak egingo du. Adingabe emantzipatugabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak. Eskabidea egiteko, inskripzio-orri telematikoa bete beharko da.

*2019/2020 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleak

Ikasle horiei beteta emango zaie eskaera-formularioa. Formulario hori eskuratu ahal izango da, paper formatuan, ikastetxean bertan, edo bide telematikoz. Formulario elektronikoa eskuratzeko, eskatzaileek aurreko ikasturteko pasahitzak baliatu ahal izango dituzte, zehaztutako prozedurari jarraikiz erregistratu beharko dute edota ikastetxean jasotzeko eskabide-formularioan ageri den URL helbidearen bidez.

Formularioan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskabidea aurkeztuko da.

- Bide telematikoz, aplikazioan eskabide-formularioa elektronikoki sinatuta edota ikastetxean jasotako formularioan ageri den pasahitzaren bidez.

- Zentroan formularioa paperean sinatuta, eta idazkaritzan aurkeztuta.

Eskabideak automatikoki betetzeko aukera 2019-2020 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleek bakarrik izango dute, baldin eta matrikula kudeatzeko aplikazioan bildutako mailetan ikasten ari badira.

*Gainerako ikasleak

Eskabide elektronikoa egiteko honako prozedura honi jarraitu beharko diote:

- Ziurtagiri elektronikoa baliatuta

- Matrikulatuta dagoen ikastetxera joanda egin ahal izango du, han eskabide-formularioa betetzeko emango dizuete.

Eskabidea erabat beteta dagoenean, izapidetze telematikoa egiten jarraitu edo paperean aurkeztu aukeratu beharko du.

Informazio gehiago    www.euskadi.eus/hezkuntza

 

Urriaren 9tik azaroaren 9ra

Idazkaritzaren ordutegia:

Egunero

09:00etatik 10:00etara eta 15:00etatik 15:45era

  

 

 

2020-2021 IKASTURTERAKO MATRIKULAK

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2020-2021

 

ESKABIDEAK ENTREGATZEKO EPEA

ENTREGA DE SOLICITUDES

 

Urtarrilaren 27tik  otsailaren 7ra

Del 27 de enero al 7 de febrero

 

MATRIKULA EGITEKO ORDUTEGIA

HORARIO DE MATRÍCULA

 

- Astelehenetan, astearteetan eta ostiraletan: 09:00 - 12:00

- Asteazkenetan eta ostegunetan: 14:30 - 16:00

 

- Lunes, martes y viernes: 09:00 - 12:00

- Miércoles y jueves: 14:30 - 16:00

 

Eskolako telefonoa / Teléfono de la escuela: 94 676 58 70

Korreo elektronikoa / Correo electrónico: elortzaurduliz@gmail.com

 

 

 

ONARTZEKO EGUTEGIA/ CALENDARIO DE ADMISIÓN

 • Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea:
  • On-line: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 6ko 24:00etara arte. (Hezkuntza Saileko web orrian)
  • Ikastetxean: 2020ko urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra bitartean.
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: otsailaren 25a.
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoaren 17a.
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea:  martxoaren 25era arte.
 • Eskabidean atzera egitea:  martxoaren 25era arte.
 • Behin betiko zerrendak argitaratzea: martxoaren 31.
 • Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilaren 21a.
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea:  apirilaren 30era arte.
 • Ordezkariek esleitutako plazei uko egitea: maiatzaren 5era arte.
 • Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 18ra arte.

                                   …………………..

 • Entrega de solicitudes y documentación acreditativa:
  • On-line:  del 27 de enero al 6 de febrero de 2020, hasta las 24:00 horas. (página web del Departamento de Educación)
  • En el centro educativo: del 27 de enero al 7 de febrero de 2020.
 • Publicación del listado de solicitantes: 25 de febrero.
 • Publicación de listas provisionales: 17 de marzo.
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 25 de marzo.
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 25 de marzo.
 • Publicación de listas definitivas: 31 de marzo.
 • Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y Delegadas Territoriales: 21 de abril.
 • Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 30 de abril.
 • Renuncia a las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas: hasta el 5 de mayo.
 • Vigencia de la lista de espera: hasta el 18 de septiembre.

 

 

 

2020/21  IKASTURTERAKO  MATRIKULAK

 

 

OOGko PUNTUA

 

ELORTZAKO ESKOLA KONTSEILUAK BAREMAZIOAN EGITERAKOAN PUNTU BANA EMANGO DIE MATRIKULATZEN DIREN IKASLEEI, HAIEN GURASOREN BAT IKASLE OHIA IZATEAGATIK.

 

*Irizpidea bete izatekotan agiria aurkeztu behar da.

 

 

MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2020-2021

 

PUNTO DEL OMR

 

EL CONSEJO ESCOLAR DE ELORTZA OTORGARÁ

1 PUNTO A LOS/AS ALUMNOS/AS QUE REALICEN LA MATRÍCULA, CUYO PADRE O MADRE SEA ANTIGUO/A ALUMNO/A DEL CENTRO.

 

*Se presentará un documento acreditativo de cumplir el criterio.

 

__________________________________________________________________________________

 

ATE IREKIETAKO EGUNAK

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

 

LASTER DATORREN IKASTURTERAKO MATRIKULAZIO EPEA ZABALDUKO DENEZ, INTERESATUENTZAT ATE IREKIETAKO EGUNAK ZEHAZTU DITUGU HURRENGO EGUNETAN:

DEBIDO A QUE EN BREVE SE ABRIRÁ EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO, HEMOS FIJADO PARA LOS/AS INTERESADOS/AS LOS SIGUIENTES DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS:

 

Noiz?

 

 Ordua:

 ¿Cuándo?

    Hora:

Urtarrilaren 23an

 

Urtarrilaren 27an

16:00etan

 

 

16:00etan

El 23 de enero

 

El 27 de enero

    16:00

 

 

    16:00

 

URTE BERRI ON!!!

 

Itxi begiak eta ekarri gogora,                                                   

2019 urteak eman dizkigun une goxo guztiak,                    

ahaztu ilunak eta pentsatu

zenbat ditugun 2020an bizitzeko zain.

 

Cerremos los ojos y recordemos,

 los momentos dulces que nos ha dado el año 2019,

olvidemos los oscuros y pensemos

en cuántos nos esperan para vivir en 2020.

 

 

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA/DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA

 

Gaur, abenduaren 3an, Elortzan Euskara eguna ospatu dugu.

Hoy, día 3 de diciembre, hemos celebrado el día del Euskera en Elortza.

 

 

 

 

 

 

BECAS 2019-2020

La solicitud será realizada por el alumno o alumna mayor de edad o menor emancipado, y si fuere menor no emancipado por el padre, madre o representante legal y se rellenará mediante el formulario de solicitud que será accesible por vía telemática.

*Alumnado que solicitó beca en el curso 2018/2019

Se le facilitará un formulario de solicitud cumplimentado. Este formulario se podrá recoger en formato papel en centro docente o vía telemática. Para acceder al formulario electrónico los solicitantes podrán usar las claves del curso anterior, registrarse siguiendo el procedimiento o a través de la dirección (URL) que consta en el formulario de solicitud recogido en el centro.

Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se presentará la solicitud:

- Vía telemática, validando en el aplicativo el formulario de solicitud con firma electrónica o bien mediante la clave que consta en el formulario recogido en el centro.

- En el centro, firmando el formulario en papel y entregándolo en secretaría.

Esta cumplimentación automática de solicitudes sólo se facilitará al alumnado que solicitó beca en el curso 2018-2019 y que curse estudios en niveles incluidos en la aplicación de gestión de la matrícula.

*Resto del alumnado

Podrán realizar la solicitud de dos formas:

- De forma electrónica.

- Acudiendo al centro donde esté matriculado, donde se les entregará una solicitud para rellenarla.

Una vez que la solicitud esté rellenada en todos sus términos se deberá optar por continuar con la tramitación telemática o en formato papel.

Para más información www.euskadi.eus/hezkuntza

 

Horario de secretaría:

Todos los días de 09:00 a 10:00 y de 15:00 a 15:45

 

BEKAK 2019-2020

Eskaera ikasle adindunak edo adingabe emantzipatuak egingo du. Adingabe emantzipatugabeen kasuan, berriz, aitak, amak edo legezko ordezkariak. Eskabidea egiteko, inskripzio-orri telematikoa bete beharko da.

*2018/2019 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleak

Ikasle horiei beteta emango zaie eskaera-formularioa. Formulario hori eskuratu ahal izango da, paper formatuan, ikastetxean bertan, edo bide telematikoz. Formulario elektronikoa eskuratzeko, eskatzaileek aurreko ikasturteko pasahitzak baliatu ahal izango dituzte, zehaztutako prozedurari jarraikiz erregistratu beharko dute edota ikastetxean jasotzeko eskabide-formularioan ageri den URL helbidearen bidez.

Formularioan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskabidea aurkeztuko da.

- Bide telematikoz, aplikazioan eskabide-formularioa elektronikoki sinatuta edota ikastetxean jasotako formularioan ageri den pasahitzaren bidez.

- Zentroan formularioa paperean sinatuta, eta idazkaritzan aurkeztuta.

Eskabideak automatikoki betetzeko aukera 2018-2019 ikasturtean beka eskatu zuten ikasleek bakarrik izango dute, baldin eta matrikula kudeatzeko aplikazioan bildutako mailetan ikasten ari badira.

*Gainerako ikasleak

Eskabide elektronikoa egiteko honako prozedura honi jarraitu beharko diote:

- Ziurtagiri elektronikoa baliatuta

- Matrikulatuta dagoen ikastetxera joanda egin ahal izango du, han eskabide-formularioa betetzeko emango dizuete.

Eskabidea erabat beteta dagoenean, izapidetze telematikoa egiten jarraitu edo paperean aurkeztu aukeratu beharko du.

Informazio gehiago www.euskadi.eus/hezkuntza

Idazkaritzaren ordutegia:

Egunero

09:00etatik 10:00etara eta 15:00etatik 15:45era

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       HAUSNARKETA EGITEKO BIDEOA/VÍDEO PARA HACER UNA REFLEXIÓN :

                                                                                                     "LA PUREZA"

player.vimeo.com/video/312364031

 

 

 

  Gaur, apirilaren 10ean, KORRIKA TXIKIA ospatu dugu Elortzan.

  Eskola osoak hartu du parte: ikasleek, irakasleek, gurasoek...denon artean ekintza oso polita izatea lortu dugu.

  Eskerrik asko guztioi !!!

 


 

 

 

TXOKOLATADA SOLIDARIOA - CHOCOLATADA SOLIDARIA

Martxoaren 1 ean, Inauteri egunean, Elortza eskolako AMPAk txokolatada solidarioa antolatu du.

Bildutako dirua, 346,40 €, haur minbiziaren ikerketarako emango da.

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi.

Ç

El  1 de Marzo, día de carnaval en la escuela Elortza, el AMPA ha organizado una chocolatada solidaria.

El dinero recogido, 346,40€, se donará a la investigación del cancer infantil.

Muchas gracias a todos/as los/las que habéis participado.

INAUTERIAK

 

GAUR, MARTXOAREN 1ean, ELORTZA ESKOLAN INAUTERIAK OSPATU DITUGU. MUNDUKO HAINBAT KULTURA EZAGUTZEKO BIDAIA EGIN DUGU. BETI BEZALA, GURE IKASLEEK ETA IRAKASLEEK LAN IZUGARRIA EGIN ONDOREN EMAITZA EZIN HOBEA LORTU DUTE. GUZTIOK, GURASOEK BARNE, ASKO DISFRUTATU DUGU EGINDAKO IKUSKIZUNAREKIN. AUPA ELORTZA!!!!


OTSAILAREN 28a - 28 de FEBRERO
 
CRISTINA URIARTEK, HEZKUNTZA SAILBURUAK, ELORTZA ESKOLAKO INSTALAZIO BERRIAK BISITATU DITU.
CRISTINA URIARTE,CONSEJERA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO,HA VISITADO LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ELORTZA.
 
 

 

ZIENTZIA ASTEA

 Maiatzaren 7tik 11ra zientza astea ospatu genuen. Tadeetan ikasleek beraien esperimentuak aurkeztu zituzten eta oso esperientzia interesgarria izan zen, bai ikasleentzako zein irakasleentzako.

 

 

 


Aste horreri amaiera ezin hobea emateko Blue magoa ekarri genuen eskolara. Magia eta zientzia bateratuz, Blue magoak eta bere laguntzaileak ikuskizun dibertigarri bat eskaini ziguten.

 

 

MARTXOAK 23 LIBURU EGUNA

 

 

 

Elortza eskolan ere liburu eguna ospatu dugu. Elortzako idazleak izenburuarekin nahi izan duenak bere lana aurkeztu du.Parte hartu duten guztiei arrosa bat eta diploma eman zaie.Eskerrik asko zuen lanak aurkeztu ditutzuen guztioi.

 

 

 

 

ELORTZA ESKOLAKO GURASOAK

 

 

MUNDU MAILAKO  TXAPELDUNAK

 

 

 
Elortza Eskolako ama eta aita batzuk Txinara joan dira Sokatirako munduko txapelketara eta domina txaparradarekin etorri dira. 

 

 

 

ZORIONAK GUZTION PARTEZ !!!

 
 
MARTXOAK 8
 
 
Elortza Eskolan ere martxoak 8 eguna ospatu dugu, "Elortza Eskola berdintasunaren alde" lemapean.
 
 
 
 
 

Gure eskolan  berdintasunaren alde egunero lan egiten dugu, honen adibibea 3. zikloko neska mutilek egiten ari diren lanak.

 

 

AZAROAK 25. EMAKUMEENGANAKO

 

INDARKERIAREN

 

AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

 

 

 

 

 

MAIATZAK 17. LGTBfobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna

 

Elortzan denontzako lekua dago!!!

 

 

 

IKASLARIN ESKOLA ASEGURUA / SEGURO ESCOLAR IKASLARIN

 

 

DOKUMENTUA / DOCUMENTO

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

 

Eskola Gabonetarako apainduta!


 

Gaur Olentzero etorri zaigu eskolara! Gelaz gela joan da opariak banatzen eta argazkiak atera ditugu berarekin!

Gero, eskola osoa gimnasioan bildu gara eta prestatutako abestiak eta dantzak ikusi ditugu!

 

Festa amaitzeko patioan ibili gara dantzan!

 

 

 

 Elortza Eskolatik Gabon zoriontsu batzuk pasa ditzazuen opa dizuegu!

 

EUSKARAREN EGUNA 2016

 

Gaur Elortza Eskolan Euskararen eguna ospatu dugu! Zein ondo pasatu dugun!


 

 

 

 

 

BELDUR BARIK SARIAK
 
Elortza eskolako 6. mailako ikasleek  Beldur Barik 1. saria irabazi dute bere kategorian.
 
3. zikloko ikasle guztiak zoriondu nahi ditugu egindako lanengatik.

 
Jarraitu horrela Beldur Barik Jarrera erakusten.

 

Gogoratu  Hezkidetza bloggean dituzuela bideoak.
 

 


 

 

 

 

 

ESKOLA PROIEKTUKO JAIA

Larunbatean Urdulizko kultur etxean Elortza Eskolako proiektuaren jaia ospatu zen.

 

https://www.dropbox.com/s/p4curjokoic9w3w/PECfestaVTRcast.mov?dl=0

Neli Zaitegirekin Kultur Etxean

 

Ostegunean, azaroak 26, Kultur Etxean Neli Zaitegirekin batu ginen.

Umeetaz, familiaz, gizarteaz, eskolaz… hainbat gauzataz hitz egin zigun eta guztiak interesgarriak. Bi ordu eman genituen bertan konturatu gabe. Hezkuntzaren bideaz, hezkuntzaren sentsuaz, guztiok (guraso-eskola) egin behar dugun lanaz… entzun genuen ere.

Aipatu zituen gauza askoren artean hezkuntzak bete behar dituen ezin besteko hiru helburuak izan ziren. Helburu hauek, gaur egungo jakintsuen ikerketen eta teorien ondorioz ateratakoak dira, baina aldi berean oso sinpleak. Ikertzaile hauen  ustez  hezkuntzak lortu behar duena da, ikasleak pertsona onak izatea, bizikide onak izatea eta profesional onak izatea.

Helburu hauek elkarrekin bat eginez lortuko ditugu, ikasleak eta seme alabak bide berdinean heziz. Horretarako ezinbestekoa da gurasoak eta irakasleok batera lan egitea.

Orra hor gure erronka berria.

 

 

El pasado jueves, 26 de noviembre, estuvimos en la Casa de Cultura con Neli Zaitegi.

Nos hablo de los niños/as, de las familias, de la sociedad, de la escuela… y de muchas más cosas interesantes. Tanto es así que se nos pasaron las dos horas que duró el encuentro sin darnos cuenta. Nos habló del camino que tiene que tomar la educación, del sentido de la educación, del trabajo que tenemos que hacer todos/as (escuela- padres/madres).

De todo lo que mencionó, hay que destacar la importancia de los tres objetivos fundamentales que tiene que cumplir la educación. Estos objetivos están deducidos de las investigaciones y teorías de los más sabios en el tema. Según estos investigadores los objetivos que se deben conseguir en la educación son: que los/as alumnos/as sean buenas personas, que sean buenos/as ciudadanos/as y que sean buenos/as profesionales.

Estos objetivos los conseguiremos trabajando juntos, educando a nuestros/as hijos/as y alumnos/as en el mismo sentido. Para ello es indispensable que tanto padres/madres y profesorado trabajemos juntos.

Este será nuestro reto.

 

 

 

BERDINTASUNA ELORZAN

 

Hain ezberdin ta berdinak gara

pentsakera ASKOTAKOAK

Lan egiteko harremanetan

leiala ta ALDEKOAK

 

Barrutik hamaika buruhauste

sentimendu KONTRAKOAK

Inolaz ere ezin ahaztu

eskolak EMANDAKOAK


Bertsotan gaude adierazteko

bakoitzaren BARNEKOAK

Eskolan leku ditugu eta

guztiok NORBERAKOAK

La costa se moja con sus vecinos


DEIA entregó a los mejores embajadores de la comarca los Hemendik Sariak en una gala que se celebró  en la kultur etxea de Urduliz.


      

Diplomak


La Escuela de Urduliz ha obtenido el primer premio del concurso escolar “Cuidamos el medio ambiente”, gracias a su video sobre el quinto contenedor, que realizaron recientemente para la campaña dea segunda fase de implantación del quinto contenedor en Urduliz.


El Colegio Elortza se presentó en la categoría “Segundo ciclo de infantil” y se ha alzado con el primer puesto y un diploma que acredita al participante como “niño cuidador del Planeta Tierra”.


 

Sariak Banaketa

5.EDUKIONTZIA

Elortzako eskolako neska-mutikoek birziklatzen irakatsi digute.


Aurtengo maiatzean abiarazi zen Urdulizen bosgarren edukiontzia edo edukiontzi marroia ezartzeko bigarren fasea.


Urdulizko Udalean pentsatu zuten polita eta bi aldiz hezigarria izango litzatekeela egoera aldatu, eta txikienek nagusiei birziklatzen irakastea.

Ikastetxeko arduradunei ideia gustatu eta azken hilabeteetan, sormenez, dauden edukiontzi mota desberdinak eta horietako bakoitzean utz daitezkeen hondakin motak ezagutarazteko egin dute lan, arreta berezia jarriz edukiontzi marroian.


 

Atzealdea

Encabezado

No documents found